Bitcoin Menjadi Alternatif Bagi Para Pembangkang Politik Di Myanmar

Bitcoin menjadi pilihan menarik bagi para pembangkang politik di Myanmar yang ingin melawan tekanan dan kendala…